Med innovationsmotoren øver vi os på at blive entreprenørkommune

I Aarhus er vi med innovationsmotoren godt i gang med en ambitiøs indsats der fornyer vores måde at udvikle og finansiere innovation på. Innovationsmotoren er et instrument, der skal hjælpe os til at holde fokus på væsentlige velfærdsudfordringer, udvikle partnerskaber og skabe øget værdi for borgere og samfund. Og det samtidig med, at vi finansierer innovation efter principper der sikrer, at vi holder udviklingsomkostningerne på et minimum og sikrer realiserbarhed.

Med afsæt i metoder fra lean startup øver vi os i at arbejde systematisk med eksperimenter frem mod nye løsninger. Det gør vi ved at teste nye løsningsidéer og deres bagvedliggende hypoteser i tæt samspil med borgere og relevante partnere, inden løsninger er udviklet. Dette for at sikre øget fokus på værdiskabelsen for borgerne fra start, på vores vej mod nye løsninger.

Der er særligt tre væsentlige principper fra lean startup innovationsmotoren bygger på:

# 1 Get the heck out of the building – test din løsningsidé af i praksis

Et af de væsentlige principper bag innovationsmotoren og lean startup er, at nye løsninger skal udvikles og testes tæt på praksis i samspil med borgerne på et meget tidligt tidspunkt og gennem flere mindre iterationer. Vi vil gerne undgå at bruge alt for meget tid og ressourcer på lange skrivebordsanalyser og projektplanlægning, som virkeligheden ofte når at overhale indenom. Med lean startup tilgangen mobiliserer vi en go-do-it tilgang, hvor vi skal turde at stille os sammen med borgerne og få feedback på ufærdige idéer til konkrete løsninger.

# 2 Fra hypoteser til viden gennem eksperimenter

Gennem konkrete mindre eksperimenter og billige prototyper afprøver vi idéernes usikkerheder. Det giver os viden og indsigt, vi kan bruge i den videre udviklingsproces, så vi kommer hurtigt fra idé om løsningen til valideret løsningskoncept. Vi afprøver de mest kritiske hypoteser først og skaber hurtig læring. Kritiske hypoteser kan handle om, hvorvidt løsningsidéen skaber værdi og løser et reelt problem der er værd at løse. Mindst lige så vigtigt er det at få testet løsningsideen i forhold til dens realiserbar fx teknisk eller organisatorisk, og også hvordan den kan blive levedygtig i forhold til fx forretnings-/finansieringsmodel og drift evt. i partnerskabsmodeller.

# Finansiering øges i takt med usikkerheder reduceres

Innovationsmotoren er opdelt i 3 investeringstrin: trin 1 =25.000, trin 2 =125.000, trin 3 =250.000 = ialt 400.000 kr til at validere og udvikle din løsningsidé. Innovationsmidlerne tildeles gradvist i takt med at hypoteser afprøves, læring indhentes og usikkerheder reduceres. Hvis løsningen efter investeringstrin 3 vurderes at have et væsentligt potentiale for gevinstrealisering og skalering, skal der findes andre finansieringskilder.

Innovationsmotoren er en hjælper til at fremme innovationer, så de hurtigt kan vokse fra usikre idéer til konkrete og validerede løsningsforslag. Du kan få finansiering og innovationsfaglig sparring undervejs, så det er nemt at komme i gang.

Læs mere om innovationsmotoren:

Har du en ide, som løser en væsentlig udfordring?

Find værktøjer og mere vejledning på AarhusIntra her (internt link):

INNOVATIONSMOTOREN - FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED - AarhusIntra

Få innovationsfaglig hjælp og sparring:

CFIA - Åben innovationsgarage hver onsdag

Se eller gense introduktionsfilm til innovationsmotoren

Introduktion til Aarhus Kommunes innovationsmotor