Morgenmad med Mening: Adfærdsdesign - hvordan kan vi nudge os til bedre resultater for borgere og samfund?

Igennem de senere år er adfærdsdesign blevet fremhævet som en løsning på, hvordan man reelt kan skabe ønskede forandringer. CFIA inviterer til Morgenmad med Mening, hvor vi har inviteret ekspert fra The Behavioural Insights Team i UK til at fortælle om metoden og dele ud af deres erfaringer.

Adfærdsdesign som metode ønsker at gøre op med en antagelse om, at menneskelig adfærd er rationel og formålsstyret. Den menneskelige hjerne er udstyret med to systemer, hvor system 1 er hurtigt, intuitivt og følelsesdrevet, mens system 2 er langsomt, rationelt og logisk. Uanset egne høje tanker, så træffer system 1 langt de fleste af vores beslutninger i dagligdagen, vi handler således ofte instinktivt. Med denne tankegang kan vi ikke blot informere borgere, men må I højere grad skabe løsninger, der (ubevidst) tvinger borgeren til at agere anderledes – også kaldet nudging.

Vi har inviteret Lisa M. Larsen, der arbejder med adfærdsdesign og nudging i den offentlige sektor i Storbritannien. Oplægget fra Lisa vil indeholde en introduktion til grundbegreberne i adfærdsvidenskab og med hendes erfaring komme med eksempler på, hvordan dette omsættes til praksis. Efter oplægget vil vi afvikle en session, hvor vi reflekterer over den nye viden og diskuterer, hvordan dette kan bruges i det daglige arbejde i Aarhus Kommune.

TID OG STED

Onsdag d. 28. august 2019, Center for Innovation i Aarhus, niveau 2.2, DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

PROGRAM

8.30-9.00: Rullende ankomst og morgenmad

9.00-10.25: Fagligt oplæg ved Lisa M. Larsen - Oplæg og diskussion

10.25-10:50: Refleksioner i grupper

10:50-11:00: Opsamling og tak for i dag

OPLÆGSHOLDER

Lisa M. Larsen er uddannet Cand. Scient. Pol fra Københavns Universitet. Hun arbejder som selvstændig konsulent og er tidligere direktør i The Behavioural Insights Team, den første og stadig største organisation i verden, som arbejder fokuseret med adfærdsvidenskab i den offentlige sektor. Siden år 2000 har Lisa arbejdet med evidensbaseret udvikling af den offentlige sektor i Storbritannien på centralt, regionalt og lokalt niveau. Det er denne erfaring, som Lisa vil trække på, når hun skal inspirere os i Aarhus Kommune.

TILMELD DIG HER

(OBS: Arrangementet er forholdt medarbejdere i Aarhus Kommune)

https://billetto.dk/e/morgenmad-med-mening-adfaerdsdesign-hvordan-kan-vi-nudge-os-til-bedre-resultater-for-borgere-og-samfund-billetter-368082