Morgenmad med Mening: Servicedesign i den offentlige sektor

De samlede udgifter til produktion af offentlige serviceydelser er på 506 mia. kr., eller 26 % af det danske BNP. Serviceydelserne fylder altså meget i den offentlige sektor og derfor er det vigtigt, at vi forholder os til, om midlerne bruges hensigtsmæssigt ift. den værdi, der kommer ud af det. Det kan servicedesign hjælpe med. Servicedesign drejer sig om at udvikle og tilrettelægge serviceydelser på en måde, så de er attraktive for modtagerne og effektive for udbyderne.

Denne Morgenmad med Mening giver et indblik i, hvad servicedesign er, og hvordan vi i kommunerne kan arbejde med at kortlægge og forbedre offentlige services.

NB: Arrangementet er for  Aarhus Kommunes medarbejdere og tildeling af pladserne sker efter først-til-mølle princippet.

Tilmelding her

Tid og sted:

Onsdag d. 22. august 2018, CFIA, DOKK1
 8.30-9.00: Check-in og morgenmad
 9.00-11.00: Oplæg og diskussion

Program:

Velkomst og introduktion
 CFIA byder velkommen og giver en kort introduktion til dagens program

”Servicedesign i kommunerne” v. Anne-Sofie Thomsen, KL - kontoret for digitalisering & borgerbetjening
 KL har siden 2016 arbejdet med at udbrede viden og kendskab til servicedesign i kommunerne. Anne-Sofie fra KL fortæller om, hvorfor og hvordan KL arbejder med at skubbe kommunerne i gang med servicedesign. Hun vil bl.a. give en introduktion til servicedesign og præsentere specifikke cases fra andre kommuner. Afsluttende vil hun belyse hvilke barrierer, der viser sig i arbejdet og ikke mindst den værdi, det giver, når man overkommer de barrierer.

"Servicedesign i praksis" v. Marie Herborg Krogh, Center for Innovation i Aarhus
 Marie introducerer til konkrete eksempler på, hvordan vi i CFIA arbejder med servicedesign i Aarhus Kommune. Hvordan har vi grebet processen an? Hvilke principper og metoder har været afgørende i projekterne? Og hvordan kommer du selv let igang, hvis du har fået lyst til at prøve metoderne af?

Afrunding og tak for i dag