Spil dig god til innovation

I CFIA har vi omsat innovationsværktøjer til brætspil. Hvorfor ikke spille sig selv og sine kollegaer skarpe til det med innovationskapacitet? Og hvorfor ikke spille sig til en bedre business case og øge mulighederne for gevinstrealisering i innovationsprojekter?

 

I fællesskab rundt om brætspillet

Hvem kender ikke den gode fællesskabsfølelse rundt om brætspillet, hvor terninger kastes på skift, brikker flyttes og spilleregler følges nøje. Nogle gange handler det om at komme først i mål, bygge flest huse eller slå de andre af banen. Hvad der end er spillets mål, så er spil motiverende og fængende, og noget de fleste forbinder med hygge, fællesskab og leg på tværs af interesser og generationer.
I CFIA har vi omsat nogle af vores innovationsværktøjer til brætspil. For spil kan skabe fælles sprog og forståelse omkring en problemstilling på tværs af forskelligheder, og spilformatet tilbyder på legende vis en fast struktur for dialog og fremdrift.

 

Kompetencehjulet i innovationskapacitet

Kompetencehjulet er et dialogspil, som skal styrke Aarhus Kommunes innovationsmuskler; det som også kaldes innovationskapacitet. Spillet skaber refleksion og hjælper deltagerne med at sætte mål og planlægge handlinger indenfor de seks udvalgte temaer, som man skal arbejde med, når man vil øge innovationskapaciteten, f.eks. mindset, kompetencer, roller og organisering. Igennem spillet bliver deltagerne desuden opmærksom på, at muligheden for at øge innovationskapaciteten er størst, når der sættes ind på flere niveauer: Innovationskapacitet handler nemlig ikke kun om den enkelte medarbejder og dennes (innovations)kompetencer, men handler i lige så høj grad om, hvordan medarbejderens afdeling og omgivende organisation muliggør innovationen. Kompetencehjulet kan derfor med fordel spilles sammen som afdeling eller team og gerne på tværs af medarbejdere og ledere. 
Spillet er udviklet på baggrund af NESTAs State of Change Programme.

 

Gevinstrealisering – et spil om gysser og andre værdier

Ved at spille gevinstrealiseringsspillet får man hjælp til at kvalificere sin løsningsidé/projektidé. Man spiller sig i gennem tre faser – giver det mening, kan det betale sig og er det muligt – som tilsammen gør, at man bliver skarp på, 1) om man skal arbejde videre med at realisere sin idé, 2) hvor der mangler viden og 3) hvem man skal inddrage for at få den viden, hvis idéen skal realiseres og skabe værdi. Når spillet er afsluttet, har man de vigtigste opmærksomhedspunkter og beregninger til sin business case. 
Spillet kan med fordel spilles af udviklingsteamet sammen med driftteamet. Det offentliggøres snarest her på hjemmesiden. 
CFIA har udviklet og tilpasset spillet på baggrund af Københavns Kommunes spil om gevinstrealisering.

 

Kom i gang med at spille

Er du nysgerrig på at prøve et eller flere af de nye innovationsspil, så er du velkommen til at kontakte os i CFIA. Vi guider jer gerne i gang, og du kan få trykt dit spil til egen afdeling eller projekt.
Kontakt Nicole Würtz på wuni@aarhus.dk eller tlf. +4541856249