Vanebrud for Klimaet, der batter

Hvordan kan vi som kommune bedst hjælpe Aarhus-familier til at komme i gang med nye klimavenlige vaner som at spise mindre kød eller vælge cyklen fremfor bilen? Det er vi i CFIA ved at finde svar på gennem vores samarbejde med Aarhus Omstiller og Vanebrudspalæet i projektet Vanebrud for Klimaet.

Klima Topmøder i familien

Aarhus Omstiller og Vanebrudspalæet er sammen om at udvikle et nyskabende vanebrudsforløb på klimaområdet, med en vision om at give tusindvis af Aarhus-familier motivation, klima-kompetence og redskaber til at reducere deres CO2 aftryk gennem Vanebrud for Klimaet, der batter. Familierne afholder ’Klima Topmøder’ i digitale udviklingsrum derhjemme, mens de bliver en del af et større fællesskab af familier i kommunen som alle sammen laver Vanebrud for Klimaet. Familierne vælger selv et område, hvor de har lyst til at ændre vaner, - det kan være måltider, transport eller forbrug som adresseres. Projektet trækker på viden om motivation, adfærdsdesign og fællesskabers betydning for ændrede klimavaner. 

16 pioner-familier holder Klima Topmøder

Lige nu tester vi i CFIA forløbet sammen med 16 pioner-familier. Vi er med til familiernes Klima Topmøder og følger gennem mobile probes og interviews deres oplevelse af at etablere og fastholde nye, klimavenlige vaner. De indsigter, vi indhenter, omsættes løbende i konkrete forbedringer af det digitale Klima Topmøde, og giver os læring om CO2 effekter, barrierer og motivationer hos familierne. Viden fra projektet vil også udmøntes i en toolbox, som fremadrettet vil give retning for Aarhus Omstillers indsatser for at fremme klimavenlig adfærd.

På billedet ses nogle af vores pioner-familier som i den sidste uge mødtes i Domen til hyggelig fællesspisning og gode diskussioner i det klimavenlige vanebruds tegn. 

Vi søger flere pioner-familier til efteråret!

Har din familie også lyst til at prøve kræfter med et Vanebrud for Klimaet?

Så kan du se mere om forløbet her og tilmelde jer her. 

Aarhus Omstiller er ét af seks spor i Aarhus Kommunes klimaplan 2021-2024. Læs mere her.

Klimafamilier mødes
Klimafamilier mødes
Klimafamilier mødes til hyggelig fællesspisning
Fællesspisning
Gode diskussioner om klimavenlige vanebrud
Gode diskussioner om klimavenlige vanebrud