Aarhus View

Vi tester ny innovationsmotor i Aarhus Kommune

Vi står som kommune og bysamfund med store og komplekse udfordringer de næste mange år. Direktørgruppen har derfor sat speed på innovation – for vi er nødt til at gå nye veje, hvis vi skal finde nye, effektive og bæredygtige løsninger. Vi skal mobilisere vores innovationskraft mere strategisk og målrettet de store udfordringer. Derfor er Aarhus i gang med at teste en ny tilgang til anvendelse af innovationspuljemidler.

Innovation i Aarhus handler om at udvikle forslag, som har potentiale til at løse væsentlige udfordringer for konkrete målgrupper af borgere og virksomheder.

Vi skal bruge vores innovationskraft i Aarhus til at udvikle og afprøve konkrete forslag, som skaber merværdi for borgere og virksomheder - og til at finde måder at løse vores opgaver på, så vores ressourcer anvendes bedst muligt. Vi skal med innovation bruge de konkrete erfaringer fra det, der virker til at udvikle blivende og bæredygtige løsninger - som når vi bruger digitale medier på nye måder i skolerne og sundhedsplejen og i den demokratiske samtale med borgerne om udvikling af vores by og lokalsamfund. (Niels Højberg, Stadsdirektør i Borgmesterens Afdeling.)

Den aktuelle Corona-krise har været med til at vise, at tingene kan gøres anderledes og at forandringerne kan ske hurtigt, når det virkelig gælder. 

Et gearskifte – med fart på

Direktørgruppen ønsker at gøre det lettere for medarbejdere at engagere sig – for det er ofte i de områder, hvor medarbejderne er tæt på kerneopgaven, at kimen til løsninger på konkrete udfordringer findes. Samtidig er det ambitionen at sikre en stærkere sammenhæng mellem strategi og eksekvering. 

Derfor tester direktørerne her i efteråret ‘Innovationsmotoren’ som en ’hjælper’ på vejen til at fremme de gode innovationer – så de relativt hurtigt og enkelt kan vokse fra usikre ideer til konkrete og bæredygtige løsningsforslag på nogle strategisk udfordringer. Samtidig skal Innovationsmotoren også hjælpe med en systematik omkring, at vi på et vidensbaseret grundlag får lukket tidligt ned for de løsningsidéer, der viser sig ikke at virke. Vi skal lære at fejle hurtigere og billigere ved hjælp af en række eksperimenter, hvor vi tester de mest kritiske hypoteser af, inden vi investerer penge på udvikling af løsninger.

For at danne en ramme og en tydelig retning for innovation har direktørgruppen udpeget seks temaer og herunder defineret en række væsentlige udfordringer, som vi som kommune og bysamfund skal finde nye løsninger på. De seks overordnede temaer er: Internationalisering, Integration, Digitalisering & Smart City, Samskabelse og frivillighed, Klima samt Styrket fokus på værdi for og med borgerne.

Læs mere og find inspiration og vejledning på AarhusIntra

Du kan læse mere på AarhusIntra om, hvad du gør, hvis du har et konkret forslag, som løser en af de væsentlige udfordringer, som Direktørgruppen aktuelt har sat fokus på, og som du gerne vil udvikle med hjælp fra Innovationsmotoren. Her kan du også læse om de seks innovationstemaer og se en film om, hvorfor og hvordan Direktørgruppen vil investere innovationsmidler i dem.
Innovationsmotoren – fra ide til virkelighed (internt link)

Her kan du få innovationsfaglig hjælp

CFIA er din interne innovationspartner i Aarhus Kommune. Vi har et stærkt team af konsulenter med bred innovationsfaglig baggrund der er klar til at hjælpe og understøtte arbejdet med innovationsmotoren fra idé til virkelighed. Kontakt innovationskonsulent Stine Vilhelmsen på vstm@aarhus.dk for nærmere aftale. I alle magistratsafdelinger er der også udpeget udviklingskonsulenter der er klar til at hjælpe dig videre. Du finder listen på AarhusIntra her

Læs også artiklen om missionsdreven innovation: Forskellige typer af innovation leder til forskellig forandring