Pitch

I kan bruge et pitch til klar og effektiv formidling af en idé eller et koncept. Det kan for eksempel være, hvis I skal overbevise nogen om at engagere sig i jeres arbejde med viden, finansiering eller andre former for ressourcer, eller hvis I vil teste jeres koncept på målgruppen. At skrive et pitch kan også fungere som konsensusværktøj for jeres team til at etablere en fælles forståelse for essensen af jeres koncept.  
 

BESKRIVELSE 
Et pitch er en kort salgstale, som giver de vigtigste informationer, der skal til for at forstå, hvilken positiv forskel jeres idé kan gøre. Et godt pitch beskriver gerne et behov (need), en løsning der imødekommer behovet (approach), fordele ved løsningen (benefit), og hvordan løsningen adskiller sig fra konkurrenternes (competition). 

HVORDAN
Når I skriver et pitch, er det vigtigt at formulere jer kort og præcist, at have fokus på fakta frem for hypoteser og give svar frem for at stille nye spørgsmål. Alt efter formålet, skal et pitch gerne komme omkring følgende punkter: 
▪ Hvad er behovet i korte træk?
▪ Beskriv løsningen i en fængende og selvforklarende overskrift
▪ Definér de 3 vigtigste fordele ved løsningen 
▪ Underbyg de 3 fordele med fortællinger, tal og eksempler
▪ Hvordan adskiller jeres idé sig fra andre eksisterende løsninger?
▪ Hvordan virker og opleves jeres idé 
   – hvilken målgruppe skal gøre hvad, hvor og hvordan? 
▪ Hvem er I som team, og hvordan er I kvalificeret til at udføre idéen?
▪ Hvad har I brug for, fra dem der lytter, og hvad får de ud af det?
▪ Hvad er næste skridt?

Når I laver jeres pitch, så hold det kort! Hold jer gerne på omkring 10-12 slides og husk, at ikke alle informationer behøver at fremgå af jeres præsentation. Jeres præsentation er ikke jeres talekort. Skriv kun det vigtigste, og lær resten udenad. 

Find yderligere inspiration til at skrive et godt pitch fra NABC-metoden, Business Model Generation m.fl.