Prøvehandlinger

I kan bruge prøvehandlinger, når I vil have en hurtig og praksisnær erfaring med ny arbejdsgang eller tilgang, som I ikke kender effekten af endnu. Metoden tages i brug, når mindre forandringstiltag skal prøves af. Prøvehandlinger er systematiske og eksperimenterende og kan derfor hurtigt afklare uenigheder om, hvorvidt en mulig løsning kan skabe værdi.

BESKRIVELSE 
Prøvehandlinger er især nyttige, når der ikke er ressourcer, økonomi, tid eller arbejdskraft til større innovationstiltag. Prøvehandlinger foregår som en del af den daglige drift og det er praktikerne selv, der skal udføre prøvehandlingerne. I gruppen kan I aftale en række prøvehandlinger, I skal teste effekten af til næste gang, I mødes. Både små og store idéer kan prøves af, uden det koster en masse tid eller ressourcer, der tager fokus fra jeres daglige arbejde.

HVORDAN
Prøvehandlinger er nært beslægtet med prototypen, der dog har mere fysisk karakter. De ligner hinanden på den måde, at så snart I bliver opmærksomme på et behov eller får en idé, kan I formulere en prøvehandling og sætte den i gang.
En prøvehandling skal være simpel og kort og skal udføres med de ressourcer og beslutningskompetencer, der er til stede lokalt, samt samtykke fra de personer, der berøres af prøvehandlingen. Efter afslutningen skal der evalueres på:
▪ Virkede det/ikke?
▪ Hvor stor/lille var effekten?
▪ Hvor stor/lille var indsatsen?
▪ Skabte det en værdi for borgere/brugere/medarbejdere?
V
ærdien for de personer prøvehandlingen påvirker er essentiel, da en prøvehandling skal skabe værdi for brugere. Det er således ikke nok at se på, om prøvehandlingen effektiviserede arbejdsgange hos personalet eller i en service. I skal huske også at fokusere på den værdi, der blev udløst gennem prøvehandlingen for borgerne.
I skal være opmærksomme på, at prøvehandlingerne kan opleve modstand fra de faglige normer og mind-set. Derfor er det vigtigt at få de involverede personer med på idéen om prøvehandlingen.

Det er vigtigt, I husker på at omsætte jeres nye indsigter og bruger tid på at notere og registrere oplevelsen af prøvehandlingerne. Selvom de er lette at iværksætte kræver det stor opmærksomhed fra jer, der udfører dem. Resultaterne skal dokumenteres og gives til gruppen, så I kan arbejde videre med jeres nye viden.