Projektvæg

I kan bruge en projektvæg til at skabe overblik over det materiale og den viden, I har samlet gennem projektet. Det kan afsløre gemt eller tavs viden fra den indsamlede data. Denne viden kan derefter grupperes og analyseres og indgå aktivt i det videre arbejde. Ved at dele viden på denne måde, kan man skabe en ny og fælles forståelse i gruppen.

BESKRIVELSE 
I kan bruge projektvæggen i opstartsfasen til at kortlægge eksisterende viden og skabe grundlag for det videre arbejde. Gennem projektet kan I løbende kortlægge og dele ny viden; efter interviews, deltagerobservationer eller anden research. En projektvæg fungerer som en fælles hukommelse for jeres gruppe og for projektet, og er en måde at eksternalisere og visualisere jeres viden på.

HVORDAN
Projektvæggen kan bestå af mange elementer og kan eksempelvis indeholde:
▪ Fakta fra desk research, rapporter, bøger eller ekspertviden.
▪ Opsummeringer af interviews, fx citater, profiler fra voxpop
▪ Billeder, noter m.m fra observationer og erfaringer.
▪ Opmærksomhedspunkter og begyndende indsigter
▪ Idéer

I første omgang, skal I ikke tænke så meget over struktur eller orden. Det handler blot om, at få lagt alt materiale frem til deling. Organiseringen kommer senere.
Visualiseringen af gruppens viden hjælper jer til at genkende mønstre, opfange tavs viden og giver jer overblik, der bidragere til mere kvalificeret dialog omkring udfordringer eller jeres undersøgelsesfelt. Projektvæggen skaber dermed et solidt grundlag for en fælles forståelse af jeres projekt.
I kan løbende strukturere materialet ved hjælp af mønstergenkendelse. Jo flere informationer, der behandles visuelt gennem projektvæggen, des bedre overblik har I over jeres fælles projekt. Projektvæggen kan ligeledes understøtte beslutninger om, hvordan den videre proces skal forløbe.