Sebastian

Sebastian H. Christophersen

Innovationskonsulent & Oplevelsesdesigner
Tlf. +45 4185 8066
sech@aaarhus.dk

 

Jeg tror på at innovation kræver en konstant refleksiv praksis, hvor antagelser og fordomme konstant udfordres i et samspil med de aktører, der spiller ind i den problemstilling der undersøges. Prototyper kan være et godt redskab til at udfordre den normale praksis og fremprovokere ny viden. Jeg har en eksperimenterende tilgang til at undersøge nye teknologier, da de ofte kan være med til at åbne det mulighedsrum, hvor den endelige løsning skal findes. Min baggrund inden for interaktions- og oplevelsesdesign, samt erfaring med lokale og internationale innovationsprojekter bringer jeg i spil i mit arbejde.