Voxpop

En voxpop er god, når I gerne vil have mange respondenters svar på få og forholdsvis simple spørgsmål. Voxpop kan med fordel udføres i den kontekst, I gerne vil vide noget om, fx en voxpop på biblioteket om borgeres brug af bibliotekets services. Det kan være med til at sikre data af høj kvalitet. 

BESKRIVELSE 
Formålet med en voxpop er at få indsigt i folks holdninger, erfaringer og idéer i forhold til et afgrænset emne. Metoden er god, når I ønsker indsigt i forholdsvis lette og ukomplicerede emner, hvor der ønskes mange respondenter, eller I søger hurtigt at få en finger på pulsen.

HVORDAN
Til en voxpop skal der forberedes to til fire spørgsmål. Her er præcise og entydige formuleringer vigtige. Lav evt. en test på en kollega, inden voxpop’en udføres. En voxpop udføres oftest på et fysisk sted, hvor det forventes, at I møder mange fra målgruppen. Respondenterne vil være færre, mere tilfældige og mindre repræsentative i en voxpop end i en videnskabelig spørgeskemaundersøgelse. Til gengæld kan man uddybe og forklare spørgsmålet, hvis man fornemmer, at det er blevet misforstået. Det sikrer god datakvalitet. 

Svarene optages eller noteres af spørgeren, og det kan være en god idé, at have en lille erkendtlighed til respondenterne som tak for hjælpen.
Efter dataindsamlingen analyserer I jeres data. For eksempel ved hjælp af mønstergenkendelse.
Herefter kan I med fordel gå i dybden med nogle af de interessante svar eller tendenser, der er kommet frem i voxpoppen. Det kan I gøre ved hjælp af kvalitative interviews.