Why-how-what

I kan bruge WHY-HOW-WHAT-metoden, når I starter jeres projekt op og undervejs til at sikre, at I udvikler løsninger, der understøtter jeres ”WHY”.  Metoden er dermed et redskab til at finde frem til kernen i den opgave, I står overfor at skulle løse og blive mindet om den igennem projektet.

BESKRIVELSE
Det er afgørende at kunne formidle ”the bigger WHY”, når vi søsætter et projekt og undervejs i et projektarbejde. Til det har Simon Sinek udviklet ”the golden circle”, som kan rammesætte dialogen om det større formål. Simon Sinek pointerer, at organisationer, der tydeligt kommunikerer ”WHY” bliver mere succesrige og betydningsfulde end organisationer, der udelukkende kommunikerer de produkter eller ydelser, de har på hylderne. I offentligt regi kan metoden tvinge os til at stille os selv spørgsmålet: ”Hvorfor”, når vi sætter et projekt i gang og undervejs, mens vi arbejder og skal udvikle nye løsninger.

HVORDAN
WHY: Start med at definere jeres WHY, som er den midterste del af cirklen. Jeres WHY er jeres formål og det, I tror på. Stil spørgsmål som: ”Hvorfor er det vigtigt? Hvilken forskel ønsker vi at skabe?” I en projektgruppe kan der kan være forskellige opfattelser af, hvorfor I skal løse opgaven, så øvelsen hjælper jer også til at få en fælles forståelse. Når I er enige om en sætning, så sæt den i midten af cirklen.

HOW: Næste skridt er at lave en brainstorm på, hvordan I kan indfri jeres WHY. Lav igen en brainstorm og sæt post-its på den midterste del af cirklen.

WHAT: WHAT er det, I gør allerede for at indfri jeres WHY og det kan være den løsning I får udviklet. I sætter jeres løsninger på den yderste cirkel. Hvis I er i starten af et projekt, kender I ikke nødvendigvis løsningsrummet. Derfor vil denne del først kunne beskrives fyldest.

Når I har fundet frem til en eller flere løsninger, kan der være brug for at justere jeres WHY, som I har formuleret i midten af cirklen. Når I har forholdt jer til WHY-HOW-WHAT bliver formidlingen af jeres resultater i et projekt mere skarpt. Det er et godt afsæt for at lave et godt pitch.