Workshop

Igennem fælles arbejde i en struktureret og faciliteret proces lykkes deltagerne i en god workshop med at komme fra A til B. Det kan fx være at omdanne abstrakte indsigter til konkrete løsningskoncepter eller at få feedback på en prototype, så den kan justeres inden produktionen af den endelige udgave.

BESKRIVELSE 
Workshops kan afholdes med forskellige formål, men alle workshops har dog det overordnede formål, at der udvikles/samskabes noget af flere mennesker gennem deltagelse i en faciliteret proces. Workshops bruges i forskellige afskygninger i alle designprocessens faser. Nogle helt overordnede principper, som giver workshops med gode resultater, er, hvis de er: samskabende, kreative, visuelle og håndgribelige.

HVORDAN
Når I planlægger en workshop, skal I overveje følgende:
▪ Formål med workshoppen: Er opgaven tydelig og relevant for alle deltagere? Har workshoppen til formål at åbne, ordne eller lukke? Eller vil I igennem alle tilstande i én workshop?
▪ Indhold: Hvilken proces skal deltagerne igennem for at nå fra A-B? Hvilke skabeloner skal vi bruge for at hjælpe dem? En skabelon kan fx være en idébeskrivelse, deltagerne skal udfylde med både tekst, tegninger, præ-fabrikerede figurer eller lignende. 
▪ Praktisk: Hvor lang tid skal de enkelte øvelser og hele workshoppen tage? Hvem og hvor mange deltager? Hvordan skal workshoppen dokumenteres? Hvem gør hvad undervejs? Hvor meget skal der faciliteres? Hvilket miljø – rum, remedier og forplejning – er der brug for? 
▪ Efterbehandling: Hvordan samler vi op og hvem har ansvaret for at samle op og få produkterne ’videre’ i projektet?

Det er en fordel at udarbejde en detaljeret drejebog til dagen, så alle er orienteret om deres rolle, og der skabes overblik over tid og nødvendige materialer til hver øvelse. De første og sidste ti minutter af en workshop er ofte essentielle for hele forløbet. Sørg for, at alle får en god og tryg velkomst på workshoppen, samt at I ligeledes runder godt af ved at opsummere dagen og fortælle, hvem der nu gør hvad, for at sikre at dagens arbejde bringes videre. Husk at give deltagerne en opdatering på, hvordan deres bidrag bliver brugt efterfølgende.