Ydelser

Arbejder du med en innovationsudfordring, som du vil have støtte eller hjælp til at lykkes med?

Vi tilrettelægger og udfører designdrevne innovationsprocesser, der sikrer god sammenhæng mellem den politiske og strategiske ledelse, medarbejdere og borgere. Vi indgår i et partnerskab med jeres eget projektteam og hjælper med at:

  • Definere udfordringen og skærpe målet
  • Lytte til borgernes oplevede behov og erfaringer med systemet/udfordringen
  • Omsætte borgerindsigter til handling ved at lave prototype og teste løsningsmuligheder sammen med medarbejdere og borgere.
  • Holder fokus på værdiskabelse og realisering.
Fælles mødested og værksted

CFIA har værkstedfaciliteter og arbejdspladser som du og dit projektteam kan låne, når I har brug for inspirerende omgivelser. CFIA lægger desuden hus til forskellige arrangementer, der styrker innovation og netværk i Aarhus Kommune.

 

Innovationspartner

Sammen med dig og dit team indgår CFIA i et partnerskab, hvor vi sammen tilrettelægger og udfører designdrevne innovationsprocesser. CFIA er innovationspartner for dig, der skal skabe resultater i et projekt.

Innovationskapacitet

CFIA arbejder for at styrke innovationskapaciteten på tværs af Aarhus Kommune. Et samarbejde gør dig i stand til at arbejde videre med designdrevne innovationsmetoder og værktøjer.