CASE: Kompetenceforløbet i Innovation 2022

Projektdesign / Designtænkning / Brugerstudier / Samskabelse / Prototyping / Test / Forretningsudvikling / Forandringsledelse / Gevinstrealisering

 

20 medarbejdere på tværs af Aarhus Kommune har i efteråret gennemført Kompetenceforløbet i Innovation. Med værktøjer fra designtænkning, samskabelse og partnerskabelse, forretningsudvikling, forandringsledelse og gevinstrealisering er deltagerne blevet trænet i at navigere i komplekse innovationsprojekter.

 

OPGAVEN

Projektledere og konsulenter i Aarhus Kommune står ofte med faglige udfordringer i hverdagen, der kalder på innovation, dvs. behov for nye, nyttige og nyttiggjorte løsninger. Innovationsprojekter er imidlertid komplekse, da løsningerne, der skal udvikles, ikke er kendte på forhånd. Samtidig er udfordringerne ofte ikke klart defineret - måske er vigtige aktører ikke engang enige om, hvad udfordringen er og for hvem. Herudover indebærer implementeringen af løsningerne ofte organisatoriske forandringsprocesser for at skabe værdi helt ude ved borgerne. Alt sammen faktorer der kræver et kompetencemæssigt supplement til de gængse projektleder-værktøjer for at lykkes.

 

METODE OG PROCES

Kompetenceforløbet i innovation er udformet som et intensivt og praksisnært kursus for medarbejdere i Aarhus Kommune. Over fire moduler bliver deltagere trænet i at designe, gennemføre innovationsprocesser og realisere dem i praksis i et selvvalgt innovationsprojekt. Forløbet inkluderer bl.a. redskaber og øvelser forbundet med at:

  • Definere og skærpe udfordring og målgrupper
  • Designe en samskabende innovationsproces
  • Afdække brugerbehov og analysere data
  • Udvikle nye løsninger
  • Lave prototyper og teste dem
  • Udarbejde business case
  • Udvikle relevante partnerskaber
  • Forandringsledelse og evaluering.

Undervisningen består af en blanding af oplæg ved interne og eksterne videnspersoner samt praktiske øvelser på eget innovationsprojekt og sparringssessioner med andre grupper.

 

RESULTATET

Alle 20 deltagere gennemførte forløbet. 100 % af deltagerne var tilfredse med forløbet, og 94 % kunne anbefale forløbet til kolleger. Før-efter målinger viste desuden, at forløbet har øget deltagernes personlige innovationskapacitet med 30 % i gennemsnit. Innovationskapaciteten er målt via egenvurdering på seks parametre, som NESTA har fremhævet som afgørende for innovationskapacitet: innovativt mindset, adfærd, kompetencer, fælles sprog, roller og organisering samt rammer. Endelig så har forløbet bevirket, at hver deltager har investeret 60+ timer i deres eget innovationsprojekt, projekter som nu skal implementeres til gavn for borgere og medarbejdere i Aarhus Kommune.

 

Jeg har oplevet det særdeles inspirerende og jeg har fået ualmindelig meget med fra kurset som jeg tænker jeg med fordel kan bringe i anvendelse i min afdeling.

                       Deltager

Forløbet har været virkelig virkelig godt skruet sammen. Med en god vekselvirkning mellem at træne i at bruge modeller og teori på vores eget projekt, oplæg fra CFIAs dygtige konsulenter og oplægsholdere udefra.

                       Deltager

Overordnet har forløbet givet mig indsigt, viden og værktøjer, som jeg helt klart finder relevante i mit daglige arbejde.

                       Deltager

 

KONTAKT

Kathrine Arlander ankaar@aarhus.dk

Niels Holm Jensen jniho@aarhus.dk