Cases

I vores case beskrivelser kan du læse om nogle af de projekter, vi er indgået i som innovationspartner, herunder projektets formål, de anvendte metoder og opnåede resultater. Cases vil løbende blive opdateret.

affaldssortering

Center for innovation i Aarhus har i samarbejde med Ren By testet affaldssorteringsløsninger på fire lokationer i Aarhus. Formålet med testen var at undersøge, hvordan man kan højne sandsynligheden for en succesfuld affaldssortering i parker og på strande i Aarhus kommune. 

Vi cykler

I 2030 skal Aarhus Kommune være CO2 neutral. For at lykkes er det afgørende, at vi som arbejdsplads går forrest og reducerer vores transport samt gør den nødvendige transport mere klimavenlig. CFIA har bidraget til konkrete prototyper der nu testes af.

MIRA rapport app

MIRA er en nyudviklet app designet som et monitoreringsværktøj for Sociallægeinstitutionen. Men udvikling af en app gør det sjældent alene. CFIA har hjulpet projektet godt på vej mod succesfuld realisering i praksis ved at bidrage til et godt implementeringsdesign.

Coronatest brugerrejse

I en akut krisesituation sommeren 2020 hjalp CFIA Aarhus Kommunes Kriseberedskabsledelse med at kortlægge udfordringer og forbedringsmuligheder når borgerne skal igennem et covid-19 testforløb.

Ny skole i Gellerup

Hvad skal der til for at tiltrække familier til et ny skole i Gellerup? Hvad er vigtigt for kommende forældre, når de skal vælge den skole deres børn skal gå i? Det er nogle af de spørgsmål, CFIA sammen med Magistratsafdelingen for Børn og Unge søger at finde konkrete svar på.

udvikling af Karen Blixen-kvarteret

Hvad skal der til for at tiltrække familier til Karen Blixen-kvarteret? Hvad kendetegner familierne? Hvad motiverer dem og hvilke barrierer skal vi overkomme for at bygge en ny bydel op? CFIA er involveret i at udvikle Karen Blixen-kvarteret, som ligger i overgangen mellem Brabrand og Gellerup.

En smartere opkrævning

Uforståelige breve der kommer på alle tidspunkter i en e-boks, som ikke tjekkes jævnligt og er uoverskuelig. Det er blot nogle af de faktorer, som medvirker til, at en gruppe borgere ikke får betalt deres regninger og afgifter. Opkrævningen og CFIA arbejdede sammen om at finde løsninger herpå.

Bedre overgange til voksenlivet

Unge, der modtager støtte fra Sociale Forhold og Beskæftigelse skal i fremtiden opleve overgangen til voksenlivet som meningsfuld og sammenhængende. Det er ambitionen for projektet ”Sammenhæng i overgangen til voksenlivet”.

Case optur

Hvordan skaber vi et attraktivt alternativ til énmandsbilismen i Aarhus og omegn?
Projektet Mobility as a Service i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, arbejder med netop denne udfordring sammen med CFIA.

spredning af nest

Kan man designe en struktureret spredning af Nest? Det er en udfordring, CFIA sammen med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Katrinebjergskolen i Aarhus har arbejdet med i efteråret 2017.

klagedrevet innovation

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg ønsker at bruge klager konstruktivt til at forbedre deres eksisterende praksis i forhold til både klagehåndtering og driften ude i områderne.

modtagelsen ved syge- og dagpengekontoret

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) ønsker at sikre, at man som borger føler sig velkommen og godt modtaget i MSB’s borgerindgange.

Besjæling af plejehjem - hjem, kære hjem

Visionen for de udvalgte plejehjem er at gøre plejehjemmene mere hjemlige og personlige for beboerne – et sted, hvor man vil ende sine dage.

Borgerdesign Aarhus

CFIA skal gennem et årsværk indgå som innovationspartner i velfærdseksperimentet Borgerdesign Aarhus, hvor vi eksperimenterer med at give strategiske ledere et borgerperspektiv.

Fremtidens tandreguleringsklinik

CFIA skal hjælpe Aarhus Kommunes tandregulering med at få indblik i brugernes og medarbejdernes behov for fremtidens tandreguleringsklinik.

olietank

Center for Miljø og Energi fokuserer på styrkelsen af digitale selvbetjeningsløsninger for at gøre kontakt mellem borger og virksomhed mere effektiv. CFIA skal bringe brugernes virkelighed i centrum

bilkø

Center for Mobilitet ønsker større indsigt i, hvordan man kan dæmme op for udfordringen på én af byens hovedfærdselsårer. CFIA skal hjælpe med at gøre problemstillingen mere brugercentreret.

brugerrejse

Øget ankomst af flygtninge giver nye udfordringer på flere af Aarhus Kommunes områder. CFIA har hjulpet med processen frem mod en ny handleplan.

case

Ny teknologi som Google Glass rummer spændende muligheder i kommunale sammenhænge. CFIA og ITK har undersøgt teknologiens potentiale som kommunalt arbejdsredskab.

Kulturpolitikken

Der skal udformes en ny kulturpolitik i Aarhus Kommune, og Kulturudvalget ønsker en åben og dynamisk udviklingsproces. Designprobes og workshops har været en del af indsamlingsprocessen, som CFIA har været medtilrettelægger på.

 

case

CFIA har hjulpet Borgerservice med at få indblik i brugernes anvendelse af ankomstområdet på DOKK1. Enkle designgreb har skabt forbedringer.

Innovationsguide

CFIA har indsamlet erfaringer fra 28 forskellige kommunale innovationsprojekter. Formålet er at lade erfaringerne skabe et stærkere fundament af viden for fremtidige innovationsinitiativer.