Karakterprofiler

I kan bruge karakterprofiler, når I gerne vil sikre, at brugerne er ”til stede” i udviklingen af løsninger. Karakterprofiler formidler lettilgængelig viden om udvalgte målgrupper af brugere og en god karakterprofil er visuel, fængende og giver indblik i brugergruppers liv og behov.

BESKRIVELSE 
Karakterprofiler er én ud af mange måder at præsentere sine indsigter om en bestemt målgruppe på. Karakterprofiler bruges til at skabe overblik og formidle indsigter om brugere. Metoden er nyttigt, når I, i udviklingen af nye løsninger, vil målrette disse løsninger til bestemte målgrupper.

HVORDAN
Grundlaget for karakterprofiler ligger i indsamling og systematisk behandling af data, man har om en brugergruppe.
For at få fat i denne data, kan man bruge metoder som interview, deltagerobservation, designprobes mv. Ved hjælp af mønstergenkendelse kan man omsætte data til indsigter om brugergruppen. Afhængig af formålet kan karakterprofiler indeholde følgende:
▪ Navn og billede/tegning af person
▪ Fakta om alder, køn, beskæftigelse/uddannelse, etniske baggrund osv.
▪ Narrativ om personens behov og krav ift. det produkt/den service I udvikler, eller det områder, I undersøger og afdækker
▪ Narrativ om personens dagligdag ift. produkt/service eller fokusområde

Karakterprofilerne kan udnyttes som et brugerpanel, der hjælper jer gennem udviklingen af løsninger. I kan spørge, hvad den eller den karakter vil synes om en bestemt funktion eller æstetik, for at hjælpe jer på vejen mod den endelig løsning.

Det er en god idé at I gør karakterprofilerne så menneskelige som mulige, da de skal være relaterbare. Dog kan de også komme til at leve deres eget liv og influere subjektivt på beslutninger i udviklingen. Her er det vigtigt, at I skelner mellem det, der er relevant datagrundlag for og det, der er jeres gruppes egen fortolkning af karakterenes ”stemmer”.