Kompetenceforløb i innovation

Få et supplement til dine gængse projektleder-værktøjer, lær at fastholde fokus på værdi for borgerne i udviklingen af nye løsninger og kom effektivt i mål med at samskabe, realisere og implementere innovation sammen med de rette aktører.
 

Tilmeld dig via Aarhus Kommunes eloomi læringsportal

Målgruppe:

Nuværende og kommende medarbejdere der arbejder med innovationsprojekter, herunder projektledere, teamledere, udviklingskonsulenter og chefkonsulenter. Det er et krav at du har projektledelseserfaring, da kompetencerne komplementerer projektledelseskompetencer.

Kursets indhold:

Med udgangspunkt i din egen innovationsudfordring-/projekt bliver du gennem fire moduler trænet i at designe, gennemføre innovationsprocesser og realisere dem i praksis.

Modul 1: Innovativt projektdesign - bliv klædt på til at skabe de gode rammer for et innovationsprojekt. Du lærer at:

 • Definere og skærpe udfordringen
 • Designe en samskabende innovationsproces
 • At få klargjort og/eller udfordret projektets innovationshøjde
 • Beskrive projektets ”Hvorfor” som kan være et fast pejlemærke i kaotisk innovationsproces

Modul 2: Designtænkning - bliv klædt på til at udvikle konkrete løsninger på baggrund af indsigter om brugere og andre interessenter. Du lærer at:

 • Afdække brugerbehov gennem feltarbejde
 • Analysere data og arbejde struktureret med indsigter
 • Udvikle løsninger sammen med brugere eller andre relevante aktører
 • Idé- og konceptudvikle
 • Lave prototyper og teste dem

Modul 3: Samskabelse og Partnerskaber - bliv klædt på til at understøtte samskabelse, værdifulde partnerskaber og udviklingen af en bæredygtig forretningsmodel for dit projekt. Du lærer at:

 • Bruge Business Model Canvas
 • Skærpe dit værditilbud
 • Involvere omverdenen
 • Identificere og udvikle relevante partnerskaber
 • Pitche projekt / løsning

Modul 4: Implementering og gevinstrealisering - bliv klædt på til at implementere, evaluere, identificere og realisere projektets gevinster. Du lærer at:

 • Udarbejde en business case
 • Identificere gevinster
 • Arbejde med implementering i form af forandringsledelse
 • Arbejde med evaluering af innovation
   

Undervisningen vil være en afveksling af oplæg og praktiske øvelser, samt arbejde på deltagernes egne medbragte projekter. Der vil være lav grad af teori og høj grad af praktiske øvelser.

 

Datoer:

Modul 1:  Tirsdag den 6. og onsdag den 7. september 2022. 

Modul 2:  Tirsdag den 4. og onsdag den 5. oktober 2022. 

Modul 3: Tirsdag den 8. og onsdag den 9. november 2022.

Modul 4: Tirsdag den 6. og onsdag den 7. december 2022.

Præsentationsdag: (Formiddag 8.30-12.00) tirsdag den 17. januar 2023.

 

Krav og forudsætninger:

 • Interesse for eller erfaring med at arbejde i innovationsprojekter
 • Projektledererfaring, dog intet krav om formel projektlederuddannelse
 • Kursisten deltager med sit eget innovationsprojekt som case (dog mulighed for øvelsescase, hvis man ikke selv har en passende case). Modulerne vil delvist blive brugt på at arbejde på eget projekt på baggrund af ny læring fra oplæg og praktiske øvelser.
 • Kursistens leder deltager et par timer på dag 1 og på præsentationsdagen efter kurset. Herved får lederen blik og forståelse for læringsindholdet, så lederen kan understøtte implementeringen af de nye værktøjer som kursisten tilegner sig. Kursisten har ansvar for at aftale dette med sin leder.
 • Kursisterne deltager parvis – dvs. at to kollegaer (o.k. med tre kollegaer) deltager med ét fælles projekt. Det må gerne være kollegaer fra forskellige afdelinger, blot skal de have projektet til fælles.
 • Det er obligatorisk at deltage i samtlige moduler.

 Pris:

8000 kr. pr deltager (kursusgebyret dækker forplejning, materialer og undervisning)

 

Hvorfor innovationskompetence?

Innovationsprojekter er komplekse, da løsningerne, der skal udvikles, ikke er kendte på forhånd. Samtidig er udfordringerne ofte ikke er klart defineret - måske er vigtige aktører ikke engang enige om, hvad udfordringen er og for hvem. Herudover indebærer implementeringen af de løsninger, som innovationsprojektet resulterer i, ofte organisatoriske forandringsprocesser for at skabe værdi helt ude ved borgerne. Alt sammen forhold der kræver et supplement til de gængse projektleder-værktøjer for at lykkes.

 

Tilmelding:

Tilmelding foregår via Aarhus Kommunes læringsportal eloomi på dette link

 

For yderligere info:

Kontakt Nicole Linde wuni@aarhus.dk Tlf. 4185 6249 eller Kathrine Arlander ankaar@aarhus.dk Tlf. 2478 2777.

Stemningsvideo fra kompetenceforløbet 2018