At smadre sin tvangsarv og designe relationer

17. august inviterede CFIA interesserede i Aarhus Kommune til Morgenmad med Mening. Denne morgen for at blive klogere på, hvordan design som greb til innovation er givende i arbejdet med sundhed såvel som strategisk erhvervskommunikation.

Hvordan smadrer man sin tvangsarv?” lød spørgsmålet fra Director i Designit, Troels Nørlem. Han var en blandt flere oplægsholdere, der denne augustmorgen gæstede CFIA.

Med tvangsarv mener han indgroede forestillinger og vaner, der ofte hersker i større organisationer. Er man ikke i stand til at udfordre og måske endda bryde tvangsarven, kan man let, ifølge Troels Nørlem, komme i problemer i en tid, hvor store teknologiske udviklinger overhaler hinanden og stiller nye krav til virksomheder og organisationer. 

Mennesker, mennesker, mennesker – før forretningsmodeller
Troels Nørlem fortalte, hvordan Designit arbejder med store kunder, der alle agerer på et marked, som på forskellig vis er kendetegnet ved at være under stort pres. Her er design som greb effektfuld. For når man tager udgangspunkt i menneskers behov – brugere, borgere og medarbejdere, undgår man at gro fast. Fast i en forretningsmodel eller system- og plejer-mentalitet.

Design af relationer
Designtænkningen med mennesker i centrum er også nyttig inden for sundhedsinnovation. Det fortalte Marianne Maasbøl fra Center for Beskyttet Beskæftigelse og Trine Holm Erichsen, der er pædagogisk relationsdesigner fra LæringsCentret Brejning. De fortalte om projektet Design af Relationer. I projektet blev designtænkning smeltet sammen med pædagogisk arbejde. Formålet var at gentænke relationerne mellem borgere, personale og omverden på Skansebakken, der er et bosted i Vejle Kommune for personer med vidtrækkende handicap.

Marianne Maasbøl og Trine Holm Erichsen gjorde det klart, hvor vigtigt det er at lade mennesket være centrum for forandringsprocesserne. Den praksisnære tilgang der kendetegner designtænkning gjorde det lettere for projektarbejderne at holde fokus på kerneydelsen i projektet Design af Relationer: at skabe et meningsfuldt sted for borgere, personale og gæster.

Forskellige, men med fokus på det samme
Selvom Desingit og Center for Beskyttet Beskæftigelse har forskelligt fokus i deres arbejde, peger de i høj grad på det samme: Mennesker skal være det centrale i arbejdet med at forbedre eksisterende eller udvikle helt nye løsninger. Og derigennem kan man skabe innovation. 

Inden de inviterede rejste sig fra morgenmadsbordet, nåede de selv igennem et crash course i designtænkning. Her fik de hands-on erfaring med designtænkningsmetoder og øvede sig i små greb til at bryde med tvangsarv og plejermentalitet. Frem for alt skulle de øve sig i at lytte til det menneske, de sad overfor. Det er kernementaliteten i designtænkning og første skridt på vejen til at skabe gode løsninger, god innovation.

Læs præsentationen fra oplægget om Design af Relationer.