CFIA sprinter med PPR og Katrinebjergskolen

I CFIA er vi nysgerrige på at prøve nye metoder af, så vi avancerer innovation i Aarhus kommune. I uge 37 sprintede vi i Googles SPRINTs fodspor sammen med Pædagoisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Magistratsafdelingen for Børn og Unge i Aarhus kommune Katrinebjergskolen. Sprint-teamet bestod af CFIA, nøglepersoner fra Katrinebjergskolen og udviklingskonsulenter fra PPR. Vi ville afprøve en form, hvor vi holder momentum og hvor vi, frem for alt hurtigt, kommer frem til en prototype, vi kan teste.

Se film fra NEST sprint 

Omdrejningspunktet var Nest, som er en pædagogisk praksis, hvor 12 børn fra et skoledistrikt går i samme klasse som fire børn med Autisme Spektrums Forstyrrelse. Nest modellen er udviklet i New York og startede i Danmark august 2016 på Katrinebjergskolen. Rigtig mange skoler og forvaltninger i landet er gået i gang med Nest og lader sig inspirere af Nest - f.eks. de visuelle støttesystemer, pauseområderne og to-lærerordningen. Udfordringen kan være at fastholde grundværdierne i programmet, hvis der alene er tale om implementering af delelementer fra Nest programmet.

Målet med Nest-sprintet var derfor at udvikle en prototype, der kan sætte andre skoler og kommuner i stand til at gøre NEST ”rigtigt”. Det er et stort mål, som kan nås på mange måder; vi besluttede at arbejde med hvordan en reel erkendelse af det filosofiske fundament i NEST kan hjælpe andre skoler med at gøre NEST ”rigtigt”.

CFIA har lavet en video, der viser hvordan vi arbejdede skridt for skridt, dag for dag. God fornøjelse.

Nest Sprint