Fire typer af innovation leder til forskellig forandring

I denne tid synes meget forandret på meget kort tid. I Aarhus er vi end ikke færdig med en omfattende klimaplan, der skal få Aarhus i mål med CO2 neutralitet i 2030, før Corona rydder alle dagsordner og kræver benhård prioritering, handling og nødberedskab. Vi kikker ind i en ukendt fremtid, hvor der skal træffes modige valg og findes bæredygtige løsninger i et tempo, vi ikke tidligere har været vant til. Der er brug for, at vi mobiliserer vores innovationskraft mere strategisk og målrettet de store udfordringer. Eksperter kalder det missionsdrevet innovation, og samtidig må vi eksperimentere os ind i en ukendt fremtid.

Hvad snakker vi egentlig om, når vi snakker innovation?

Når vi snakker offentlig innovation, så har vi i Aarhus Kommune, ligesom så mange andre kommuner, en bred forståelse, der rummer alt fra digital transformation og disruption på den helt store klinge, til politikudvikling, samskabelse og frivillighed, hverdagsaktivisme og service- og procesoptimering af brugerrejser på den mindre klinge. Det kan synes som en mangfoldighed af gode og meningsfulde aktiviteter og indsatser, der igangsættes mange steder fra, såvel bottom-up som top-down, og som involverer mange forskellige tilgange til innovation. Og sådan må det nødvendigvis også være i en stor kommune med mange forskellige funktioner og politikområder. Men tiden kalder også på noget andet og mere end det. Vi skal kunne mobilisere vores innovationskraft mere målrettet de store fælles aktuelle udfordringer på tværs af politikområder og forvaltninger. Vi skal kunne arbejde mere strategisk med innovation som middel til at lykkes med nye svar på de væsentlige fremtidige udfordringer, vi lige nu kikker ind i.

Innovation har mange facetter og formål

Spørg vi eksperterne betragter OECD’s Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) innovation i den offentlige sektor som en mangfoldig størrelse. Innovation har mange 'facetter', der hver især har forskellige tilgange og forskellige mål. OPSI har udviklet et bud på en Innovations Facet Model og identificeret fire facetter ud fra to akser, der indikerer graden af usikkerhed på den ene akse og det retningsgivende på den anden akse.

OPSI innovation facet model

Forbedringsorienteret innovation med det formål at forbedre det eksisterende. Drevet af spørgsmålet Hvordan kan vi gøre X bedre? Fx: Hvordan kan vi forbedre cykelstierne så der bliver nemmere at cykle på arbejde?

Missionsorienteret innovation starter med at være drevet af en ambition om at nå et ønsket mål, skønt vejen dertil stadig er ukendt. Drevet af spørgsmålet: Hvordan kan vi opnå X? Fx: Hvordan kan vi hjælpe flere borgere at transportere sig klimavenligt?

Tilpasningsorienteret innovation har til formål at prøve nye fremgangsmåder for at tilpasse og reagere på udefrakommende forandringer. Drevet af spørgsmålet: ”Hvordan kan vores udviklede situation ændre, hvordan vi gør X?” Fx: Hvordan kan vi understøtte et voksende brug af delebilordninger? 

Eksperimenterende innovation – har til formål at udforske og engagere sig i nye spørgsmål, der kan forme fremtidige prioriteter og fremtidige forpligtelser. Drevet af spørgsmål: Hvordan kan nye muligheder fundamentalt ændre, hvad X kunne eller burde være? Fx: Hvordan kan digitalisering fundamentalt forandre vores behov for transport?
OPSI anbefaler, at ledere og politikere ikke blot skal være opmærksomme på disse forskellige facetter og deres forskellige formål, men også anerkende, hver facet skal styres, organiseres og ledes på forskellige måder.

Øget handlekraft med små eksperimenter

I CFIA mener vi ikke, at der er noget, der er bedre eller mere rigtig innovation end noget andet. Men som ledere og politikere er det vigtigt at have for øje, hvad det er for en forandring, vi ønsker at skabe med innovation. Forskellige typer af innovation leder til forskellig forandring. Og det er afgørende, at ledelse af innovationen organiseres på en måde så det understøtter formålet. Den aktuelle situation, hvor vi kikker ind i en fremtid med mange ubekendte, kalder på at ledere og politikere skal sætte strategisk retning for innovation top-down, og samtidig mobilisere en innovationskraft i organisationen, der kan handle hurtigt og finde svar med en eksperimenterende tilgang ind i en ukendt fremtid.

Se mere om OPSI Innovation Facet https://oecd-opsi.org/projects/innovation-facets/