Læringsaktivister booster læringskultur

Sundhed og Omsorg skal foretage en række udviklingstiltag i 2016. Derfor er en ”læringsaktivist”, som noget nyt, blevet ansat i hvert af de otte lokalområder i kommunen. De skal være med til at fremme en stærk læringskultur og understøtte viden fra kursus til hverdag.

Udviklingstiltagene i Sundhed og Omsorg medfører helt nye arbejdsgange og metoder og derfor også et behov for ny viden, nye færdigheder og kompetencer. Foruden at skulle overgå til en ny digital borgerjournal, CURA, samt implementeringen af en ny forløbsmodel skal godt 3000 medarbejdere deltage i obligatorisk kompetenceudvikling. Formålet med kompetenceudviklingsforløbene er at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser.

For at skabe det bedste afsæt for de nye arbejdsgange og metoder, har Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ansat en ”læringsaktivist” i hvert af de otte lokalområder.

Opsøgende og lyttende

Læringsaktivisterne, der kommer med forskellige faglige baggrunde, herunder som sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller cand. mag, er en ekstra ressource i perioden 1. maj 2016 til 28. februar 2017. Implementeringen foregår desuden i et tæt samarbejde med implementeringsagenterne, der er ansat i samme periode.     

Trine Krogh Pedersen, udviklingskonsulent i Sundhed og Omsorg, driver et netværk, hvor læringsaktivisterne mødes for at udveksle erfaringer. Hun forklarer, at én af læringsaktivisternes primære opgaver bliver at:

”booste, udvikle og sprede de gode læringsaktiviteter, der får forandringerne til at leve i hverdagen. Læringsaktivisterne skal hjælpe lederne med at få kombineret de bedste metoder i et læringsforløb. Derfor skal de være lyttende og opsøgende i de forskellige teams og møde medarbejderne, der hvor de står i forhold til forandringen.”

Hverdagsinnovation uden strikkeopskrift

Hun forklarer, at op imod 75 % af vores læring er praktisk læring i hverdagen. Derfor er det også i forhold til hverdagen, at ressourcerne her sættes ind.  Et kursusforløb kan ikke stå alene. Hensigten er, ifølge Trine Krogh Pedersen, at: ”Undgå, at de (medarbejdere og ledelse red.) bare buldrer derudaf med fare for at falde tilbage i vante rutiner ved ikke at være opmærksomme på, at den nye læring skal trænes. ”

Hun fortæller hertil, at i arbejdet med hverdagsinnovation, kan man ikke forudsige innovationsforløbet. Læringsaktivisterne er sluppet fri til at igangsætte en række prøvehandlinger, som de endnu ikke kender udfaldet af, Der er ingen strikkeopskrift udstukket på forhånd.

BootCamp hos CFIA klædte aktivisterne på

Aktivisterne har allerede været i områderne siden starten af maj. Forud for deres opstart deltog de i en BootCamp over to dage. Denne foregik hos CFIA, der som en del af det samlede program afholdt et Crash Course i designtænkning, hvor læringsaktivisterne blev introduceret til prøvehandlinger. Denne arbejdsmetode er relevant, da læringsaktivisterne skal igangsætte prøvehandlinger, hvor medarbejdere og borgere lærer sammen.

Til spørgsmålet om hvad der gør en læringsaktivist, er svaret fra Trine Krogh Pedersen, at det er en: ”der aktivt, engageret og vedholdende går ind og laver ”den gode forstyrrelse” på arbejdspladserne.”

”Den gode forstyrrelse” i arbejdsgangen skal skabe læringsrum for de mange tusinde medarbejdere og vigtigst af alt munde ud i, at borgerne i Sundhed og Omsorg oplever det gode ældreliv.