NY INNOVATIONSGUIDE: Stå på skuldrene af andres erfaringer

Center for Innovation i Aarhus har indsamlet erfaringer fra 28 forskellige kommunale innovationsprojekter. Det er blevet til en innovationsguide, hvis formål er at skabe et stærkere fundament af viden for fremtidige innovationsinitiativer.

For at hjælpe arbejdet bedre på vej i kommende innovationsindsatser, skal projektledere kunne bygge videre på erfaringerne fra eksisterende og afsluttede projekter. Derfor er CFIA blevet bedt om at stå for opsamlingen  af  gjorte erfaringer i 28  innovationsprojekter, der alle udspringer fra Aarhus Kommunes fælles innovationspulje fra 2013.

Formålet er at bruge erfaringerne aktivt ved at skabe åbenhed omkring de udfordringer og positive erfaringer, projektlederne oplevede undervejs i deres respektive arbejdsforløb.

Fundament af viden til projektledere
Guiden er bygget op omkring et ”før, under og efter projektet” med de forskellige erfaringer og udfordringer. Den er primært henvendt til projektledere, men guiden indeholder også specifikke afsnit henvendt til projektarbejdere og ledere.

Du kan frit downloade den elektroniske udgave her, eller du kan komme forbi CFIAs kontor på Dokk1 niveau 2.2 for en fysisk printet guide.

Se INNOVATIONSGUIDE i PDF