OPI – fra hype til handling

Først i december samlede CFIA og VTU de vigtigste aktører på tværs af Aarhus kommune om fælles tilgang til OPI. OPI handler om at offentlige institutioner går sammen med private virksomheder om at innovere og udvikle fremtidens velfærdsløsninger. Missionen er, at vi i fællesskab bliver bedre til at komme fra hype til handling.

Samlet på tværs om nytænkning i den offentlige sektor

I Aarhus kommune har vi fokus på nye veje til velfærd og vækst, og vi skal have fokus på at udnytte det kæmpe potentiale der ligger i at kunne indgå i udviklingsfællesskaber med eksterne partnere som private virksomheder, der kan bidrage med fx. viden og ny teknolog. Flere i Aarhus er allerede godt i gang med OPI, men der er også forsat et stort uudnyttet potentiale, da mange umiddelbart oplever, at det er fremmed land og forbundet med en masse juridiske udfordringer.

Rikke Bastholm, Innoba fortæller...

Deltagerne var 50 af de vigtigste aktører på tværs af Aarhus kommune fra udviklingsafdelinger, indkøb, jura, mv. Til at klæde os på med fælles forståelse, viden og værktøjer var Rikke Bastholm, fra Innoba underviser og facilitator af dagen sammen med Lundgrens advokater. Rikke Bastholm er direktør i innovationsvirksomheden INNOBA og har mange års erfaring med feltet.
Hør Rikke Bastholm fortælle i filmen nedenfor, hvorfor vi skal blive bedre til OPI, og hvad der skal til for at lykkes.

Konkrete værktøjer til OPI

På dagen blev vi præsenteret for forskellige typer af OPI samarbejder; OPI-mini. eksplorativt samarbejde, innovationsindkøb og strategisk partnerskab. Hvilken type af OPI man skal vælge, afhænger af den konkrete case og graden af forpligtigelse i samarbejdet. Til at guide os igennem de forskellige muligheder og opmærksomhedspunkter i de forskellige typer af virksomhedsamarbejder fik vi præsenteret værktøjet OPI-toget, som Innoba har udviklet for Københavns kommune.

Se værktøjet OPI-toget her

Se eksempel på standard OPI kontrakt

Hvordan kommer vi i gang i Aarhus?

Ud over konkrete værktøjer som en OPI guide og en standard kontrakt, så pegede deltagerne på, at der er behov for et sted man kan spørge om hjælp. At der er nogen der løbende sikre opsamling af erfaringer fra cases på tværs af organisationen, og som kan guide OPI-projekter i opstartfasen. Det er et behov vi fra CFIA og VTU vil arbejde videre med at adressere sammen med resten af organisationen.

Rikke Bastholm om OPI