Samskabelse i den offentlige sektor - hvad og hvorfor?

Borgeren er blevet en del af løsningen
Den offentlige sektor har traditionelt set været opfattet som myndighedsudøvende og som en enhed, der løser velfærdsopgaver. Men en sådan tilgang ses borgerne på metaforisk vis som patient- eller klientrolle. Fra 1980’erne og frem blev borgeren anset som en kunde og bruger og den offentlige sektor somservice leverandør. Først de seneste 4-5 år har borgerens rolle ændret sig til en mere aktiv rolle, hvor borgeren opfattes som en del af løsningen og dermed spiller en aktiv rolle i udformningen af nye velfærdsydelser. Denne metode går under navnet samskabelse og borgerne bliver i den forbindelse positioneret som medborgere og partnere.

Hvad betyder samskabelse i den offentlige sektor
Jens Ulrich, ledelses- og organisationsforsker fra VIA University College forklarer, at: ”i en samskabelsesproces indgår ”almindelige borgere” med viden om og konkrete ideer til, hvordan et problem opleves og løses. På den måde bliver udviklingsprocessen mere ligeværdig og demokratisk.” Samskabelse kan derfor forstås som en proces, hvor værdifuld viden og ressourcer fra borgerne, bidrager til at skabe og tilpasse løsninger til selvsamme borgere og samfundet generelt. ”Kommunens opgave bliver at supplere sit fokus på problemløsning med et fokus på at spotte og aktivere ressourcer hos borgerne”, pointerer Jens Ulrich.

Samskabelse og Design Thinking
Hos CFIA er både borgere, medarbejdere og relevante fagpersoner involveret i at finde de bedste og mest effektive løsninger, der skaber værdi og en bedre hverdag for borgerne. Samskabelsen sker i CFIA, når vi anvender Design Thinking som en systematisk måde at arbejde med innovation på. Et eksempel på, hvordan samskabelse har bidraget til reel værdi i Aarhus Kommune er samarbejdet omkring den nye flygtningehandleplan for Aarhus Kommune i 2016. Her arbejdede 120 flygtninge, frivillige, virksomhedsrepræsentanter, civilsamfundsaktører, kommunale medarbejdere og ledere fra alle magistratsafdelinger sammen om at afdække flygtninges rejse igennem Aarhus Kommune og på baggrund heraf samskabte de 16 konkrete initiativer, der nu er ved at blive implementeret på tværs af Aarhus Kommune.

Læs mere om projektet her: http://cfiaarhus.dk/case-ny-flygtningehandleplan-i-aarhus

Se mere om hvordan samskabelse bidrog til udviklingen af projektets ”Flygtningerejse” nedenfor: 

 

 

CFIA’s social impact på flygtningeindsatsen
CFIA's social impact på flygtningeindsatsen from CFIA on Vimeo.