Social Impact konferencen stiller skarpt på design af velfærd

Design Week Kolding havde som et led i deres ugelange fokus på design indbudt til en dag med fokus på social innovation og velfærdsdesign i den offentlige sektor. CFIA var inviteret med til at fortælle om arbejdet med designdreven tilgang til flygtningehandleplanen som case. Det var samtidig en anledning til at blive klogere på design og ledelse af innovation i en offentlig kontekst.  – Her kommer et lille indblik i dagen og de mange inputs fra oplægsholderne.

Relationel. Netværksdrevet. Interaktiv. Refleksiv
Dagen igennem blev emner som design- og innovationsledelse i en offentlig kontekst, og kompleksiteten i at arbejde med design, præsenteret og diskuteret, på tværs af fagligheder og arbejdsområder. Af de mange inputs kan nævnes Dansk Designcenters leder, Christian Basons oplæg. Her fremhævede han fire bærende elementer for, hvordan ledelse i den offentlige sektor kan blive bedre til at arbejde med innovation og velfærdsdesign. De fire værdier er ifølge Bason at være relationelle, netværksdrevne, interaktive og refleksive. Alt sammen skal udspringe med mennesket, borgeren og brugeren i centrum.

Hvorfor skal vi bruge designmetoder?
Innovation i den offentlige sektor er uden tvivl en kompleks størrelse. Ofte kender man ikke resultatet af sin indsats, før projektet er færdiggjort. Design i den offentlig sektor handler i høj grad om at turde arbejde med høj risikovillighed og udfordre problemstillingerne. Dertil kommer tydelig ledelse og klar kommunikation på tværs af institutioner, medarbejdere, borgere og organisationer.
Eller som CEO for The Australian Centre for Social Innovation (TACSI) Carolyn Curtis formulerede det på konferencen:

” What is done today in government is often risky. Design can de-risk public interventions by small scale interventions"

Selv om det endelige resultat af en designproces kan lade vente på sig, så er design stadig et værktøj, en systematisk tilgang, som den offentlige sektor kan have gavn af i arbejdet med at finde nye veje til velfærd. Design kan være med til at give bedre forståelse af problemstillinger, spørgsmål og vigtige indsigter om menneskers adfærd og dermed skabe de rette forudsætninger for meningsfuld innovation og velfærd.

Collective Impact - forstå problemet rigtigt
Et andet spændende indspark på konferencen kom fra Mette Margrethe Elf fra Real Dania. Temaet var Collective Impact, som er en arbejdsform, der egner sig til at tackle komplekse problemstillinger, der kræver et bredt funderet videns- og datagrundlag for at være sikker på, at man kender til det ”rigtige” problem. En af hendes hovedpointer var, at man først kan give sig i kast med at finde en løsning, når man har en grundig forståelse af problemet. En af anbefalingerne gik på at turde at blive i den indledende afsøgnings- og indsigtsfase, og bruge tilstrækkelig tid på at forstå problemet, inden udviklingen af løsningsmuligheder, for at sikre succesfuld innovation.

Vi tog fra Kolding med en række indsigter i, hvordan arbejdet med innovation, ledelse og udvikling af de rette løsninger i den offentlige sektor har mange forskellige aspekter og udfordringer. Det fælles ståsted, uanset organisatorisk forankring eller problemstilling er, at ledelse og design skal gå hånd i hånd for at komme samfundet til gavn.