At være kreativ er en efterspurgt kompetence

Det at være kreativt tænkende knyttes i en faglig sammenhæng ofte til brancher som arkitektur, design og formidling, mens den kreative tænkning sjældent forbindes med arbejdet i den offentlige sektor. Men vi har brug for mere kreativitet for at løse morgendagens udfordringer. Vi står overfor en enorm forandring indenfor de store velfærdsområder: sundhed, klimaforandringer, uddannelsessystemer, mobilitet, digital transformation etc. Der er mere end nogensinde før brug for at gentænke løsninger og finde nye veje til velfærd. Der er brug for evnen til kreativ tænkning.

Træn din kreativitet

Enten har man det, eller også har man det ikke! Sådan har vi ofte en tendens til at tale om kreativitet, som en kvalitet man er givet eller ej. Men forskning viser, at kreativ tænkning er noget, som vi kan træne og udvikle vores hjerne til at mestre. Helt på linje med håndbold, engelsk eller golf. Og heldigvis for det, da kreativ tænkning i følge fremtidsforskere anses som en efterspurgt og afgørende kompetence, når vi skal skabe en bedre fremtid.

Evnen til at se sammenhænge

I CFIA har vi haft besøg af en af landets førende kreativitetseksperter Dorte Nielsen. Dorte Nielsen har skrevet flere bøger om kreativitet, og hun fortæller bl.a. om det, der kendetegner de kreativt tænkende. Fra forskningen ved vi, at de mennesker der har en høj evne til at tænke kreativt, besidder evnen til at se sammenhænge. Det betyder, at de kreativt tænkende ser på det samme problem eller samme løsning som alle andre, men de bruger hjernen til at trække på referencer, der pludselig kan få problemet eller løsningen til at vise nye sider.

Mere dirigent og mindre bibliotekar

Dorte Nielsen bruger bl.a. biblioteket er en fremragende analogi for, hvordan hjernen arbejder, når den skal finde sammenhænge. Hvis man er en konventionel tænker, som vi igennem livet er trænet til, så vil vi agere som en bibliotekar. Når nogen spørger til viden om katte, så viser vi pænt vej hen til emnet katte uden nogle omveje. Hvis vi omvendt agerer mere som dirigent i biblioteket, så vil vi opleve en helt anden virkelighed:

Dirigenten trækker på enhver tænkelig ressource, danner fjerne kombinationer og usandsynlige forbindelser. Alt er i spil på samme tid. Det medfører en uventet tankegang med flere originale ideer og usædvanlige muligheder.
- Dorthe Nielsen og Sarah Thurber, Den kreative tænkers hemmelighed

Analogien har til hensigt at illustrere, at vi ikke skal lade vores tankevirksomhed begrænse, når vi står overfor en udfordring. Som eksempel blev amerikanske Bill Bowermann inspireret af et vaffeljern til at lave skosåler for Nike, mens japanske ingeniører blev inspireret af isfuglen til at konstruere forenden på et lyntog for at reducere støjgener.

Så hvad kan du gøre?

Vi skal træne os til at blive mere dirigent og mindre bibliotekar i et daglige. Giv os selv et lille kreativt benspænd hver dag, som fx at tage en anden vej til job end du plejer, se efter nye koblinger og mønstre i dine daglige omgivelser. Vi skal turde at kigge uventede steder hen, når vi søger inspiration. Som eksempel har CFIA arbejdet med at løse arbejdsmiljøudfordringer med tunge og mange løft for sygeplejerskerne i Akutteamet i MSO, hvor vi bl.a. involverede militæret for at trække på deres erfaringer og løsninger. Og sammenhængene kan være langt mere alternative end i dette tilfælde men vigtigst af alt er, at det er noget, som vi skal øve os på og give hinanden plads til.

Læs mere om kreativitet og måder at træne egne kreative kompetencer i bogen ´Den kreative tænkers hemmelighed´ af Dorthe Nielsen og Sarah Thurbers. Og tag fat i CFIA, hvis du ønsker inspiration til, hvordan du i dit projekt eller udfordring øger kreativiteten og dermed udvider rammerne for løsninger.