Problemformulering

Den rigtige problemformulering og dermed identificeringen af det rigtige problem, er forudsætningen for, at I kan lave den bedst mulige løsning.

BESKRIVELSE 
Formålet med en problemformulering er at få et fælles udgangspunkt og forståelse af, hvad det er, jeres projekt skal lykkedes med at løse eller forandre. 

HVORDAN
En god problemformulering er afhængig af masser af kritiske spørgsmål – også til din opdragsgiver. Ofte får man nemlig beskrevet sit problem som et løsningsforslag. Det giver et helt andet og ringere udgangspunkt for at udvikle gode løsninger.

Et eksempel på dette kunne være: Vi skal have en digital platform, hvor vi deler viden om innovation, så medarbejdere i Aarhus Kommune kan arbejde mere innovativt. 
Relevante kritiske spørgsmål kunne her være:  
▪ Hvem er ”vi”?
▪ Hvorfor nu og hvad sker der ellers? Hvorfor denne løsning? Hvad muliggør den? 
▪ Hvilke medarbejdere mener vi helt præcist?
▪ Hvad gør medarbejderne i dag? Hvorfor skal de være innovative?

Når I har stillet disse kritisk spørgsmål, kan I lave en god problemformulering. Start altid med Hvordan kan man/vi/xx. For eksempel: Hvordan kan Center for Innovation i Aarhus understøtte kommunens innovationskonsulenter og faglige medarbejdere i at arbejde mere innovativt med udviklingsprojekter, så det skaber værdi ind i kerneopgaven ude hos borgerne?