CFIA team

Et tilbageblik på året der gik

I CFIA har vi en ambition om at skabe løsninger, der gør livet bedre for borgere i Aarhus. Og vi har en ambition om at styrke innovationskraften i og på tværs af Aarhus Kommune. Den ambition har været vores drivkraft de seneste tre år, og med årsberetning for 2020 giver vi indblik i de aktuelle projekter og indsatser, vi har bidraget til det forgangne år.

Den tværgående innovationsindsats

I 2020 har vi særligt haft fokus på at understøtte den tværgående innovationsindsats ”Fælles om Aarhus. Nye veje til velfærd og vækst” og de seks definererede temaer herunder. Vi har haft fornøjelsen af at være innovationspartner i en række af større projekter, særligt inden for klima, integration, frivillighed og samskabelse. 

Se årsrapport 2020

Et kig ind i CFIAs årlige evaluering

Fra den årlige evaluering kan vi se, at vi fortsat lykkes godt med at være en attraktiv og professionel innovationspartner. Vores ydelser, innovationsværktøjer og konsulenternes faglighed bidrager ved bl.a. at udfordre traditionel tankegang, give en øget forståelse af innovationsudfordringen, øger innovationshøjden og sikrer en mere kreativ og involverende proces. Fra evalueringen ved vi også, at vi bidrager til at sikre bedre systematik i involverings- og samskabelsesprocesser, som også er forudsætningen for, at vi kan designe og udvikle bedre løsninger. Vi er glade for fortsat at kunne gøre en forskel for organisationen, vores samarbejdspartnere og sammen skabe bedre løsninger.

Det nye år

Et nyt år er lige om hjørnet. Den fremtid, vi lige nu kikker frem i, er svær at spå om. Covid-19 har om noget været en gamechanger ingen så komme for bare et år siden. Men ét er sikkert. Der er fortsat en række samfundsmæssige megatrends og store klimaudfordringer, som vi ved påvirker den offentlige sektor radikalt. Fremtidens kommune kommer til at definere behovet for innovation. I CFIA glæder vi os fortsat til sammen at designe nye veje til velfærd og vækst i Aarhus. 

Tak for samarbejdet i 2020!

Team CFIA

Læs vores årsrapport 2020 her