Procesmodel

Designprocessen består af forskellige faser, som hver især kan ses på illustrationen. Procesmodellen skal ikke forstås som en vandfaldsmodel, men derimod mere cirkulær, hvor man kan genbesøge allerede afsluttede faser.

Link til pdf af procesmodellen.

Alle faserne gennemgår som udgangspunkt tre forskellige tilstande med det formål at kunne konkludere og levere til næste fase. 

Åbne – når I ’åbner’, indsamler I viden eller skaber idéer, fx ved at bruge inter-
views, deltagerobservation, voxpop, desk research, brugerrejse, servicekortlægning, design probes, brainstorming, bodystorming, prøvehandlinger, prototyper og workshops.

Ordne – når I ’ordner’, deler I og strukturerer viden eller idéer, fx ved at bruge mønstergenkendelse, aktørkortlægning, projektvæg, download, brugerrejse, servicekortlægning og workshops.

Lukke – når I ’lukker’, udvælger I og sætter retning for næste fase, fx ved at bruge problemformulering, mulighedsrum, indsigter, karakterprofiler, idébeskrivelse, idéprioritering, workshops, brugerrejse eller servicekortlægning.  

Nogle metoder er især karakteriseret af en bestemt tilstand. F.eks. er dataindsamlingsmetoder som interviews og voxpop altid metoder, der hjælper jer med at ’åbne’. Andre metoder som f.eks. workshops, brugerrejse og servicekortlægning kan I bruge med forskellige formål for øje, og de kan derfor både hjælpe jer med at ’åbne’, ’ordne’ og ’lukke’ alt afhængigt af, hvordan I vælger at bruge dem.