Værdier

Her kan du læse om de værdier, vi bruger i vores arbejde i Center for Innovation i Aarhus.

 

menneskecentreret

 

 

Menneskecentreret

Vi udforsker problemstillinger fra mange perspektiver og lader en dyb forståelse af mennesker og deres dagligdag være udgangspunktet for al vores arbejde.

konkret

 

 

Konkret

Vi gør fremtiden konkret og bliver klogere ved at afprøve hurtige prototyper sammen med brugerne i stedet for selv at lave løsninger bag skrivebordet.

kreativt

 

 

Kreativ

Vi arbejder løsningsorienteret og går fra at forstå problemet til at kreere alternative løsningsmuligheder sammen med relevante aktører.

iterativt

 

 

Iterativ

Innovationsprocessen er ikke lineær. Vi har mod til at lære af vores erfaringer og gå tilbage og justere vores løsninger og problemforståelse derefter.

involverende

 

 

Involverende

Vi har ikke alle svarene selv! Vi involverer brugere, medarbejdere og ledelse for at skabe relevante løsninger samt ejerskab og forankring i organisationen.