Kompetenceforløb

Skal du med på det næste kompetenceforløb?

Få opkvalificeret dine kompetencer indenfor innovation og projektledelse

Arbejder du i Aarhus Kommune - og er du vild med innovation og projektledelse? Så har vi i CFIA et vaskeægte godt tilbud til dig!

I vores populære Kompetenceforløb, der i år løber fra september 2024 til januar 2025, lærer du at bruge værktøjer indenfor designtænkning, borgerinddragelse, partnerskaber, adfærdsdesign og meget, meget mere. Forløbet strækker sig over fire moduler á to kursusdage, hvor du og en makker deltager med en case, I har med hjemmefra. Der er kun plads til 20 deltagere på forløbet, og sidste år havde vi en deltagertilfredshed på 94% - så skynd dig at tilmeld dig, mens der stadig er pladser! 

Hvis du vil høre mere om det næste kompetenceforløb, kan du tilmelde dig et af vores online informationsmøder via linket nedenunder.

Workshopsaktivitet
Forløbets indhold

Hvad du kan forvente

Hvem er kurset for?

Medarbejdere i Aarhus Kommune, der arbejder med udviklingsprojekter, herunder projektledere, udviklingskonsulenter, chefkonsulenter og teamledere.

Der er 20 pladser på holdet, og tilmelding foregår efter først til mølle-princippet. 

Hvad indeholder kurset?

Med udgangspunkt i jeres eget projekt bliver I over fire moduler trænet i at designe og gennemføre innovationsprocesser.

På kurset får I både viden og konkrete værktøjer til at arbejde med brugercentreret innovation. Center for Innovation i Aarhus arbejder med innovation som et håndværk, så derfor er undervisningen praksisorienteret og centreret omkring at forstå brugernes behov. Derudover lærer du at facilitere udvikling og samarbejde med fokus på værdiskabelse.

Undervisningen vil veksle mellem oplæg og praktiske øvelser, og så får I selvfølgelig også tid til at arbejde på jeres eget medbragte projekt. Der vil være lav grad af teori og høj grad af praktiske øvelser med tilhørende skabeloner. 

De fire modulers indhold

Du lærer at:

 

 • Definere og skærpe udfordringen.
   
 • Designe en samskabende innovationsproces.
   
 • At få klargjort og/eller udfordret projektets innovationskarakter.
   
 • Beskrive projektets ”Hvorfor” og værdiskabelse. 

Du lærer at:

 

 • Afdække brugerbehov gennem feltarbejde.
   
 • Finde mønstre i data og arbejde struktureret med indsigter.
   
 • Udvikle løsninger sammen med brugere eller andre relevante aktører.
   
 • Idé- og konceptudvikle.
   
 • Lave prototyper og teste dem. 

Du lærer at:

 

 • Konceptudvikle med Business Model Canvas.
   
 • Skærpe dit værditilbud.
   
 • Involvere omverdenen.
   
 • Identificere og udvikle relevante partnerskaber.
   
 • Pitche projekt og løsning.

Du lærer at:

 

 • Udarbejde elementerne til en business case.
   
 • Identificere gevinster.
   
 • Arbejde med forandringsledelse og adfærdsdesign.
   
 • Arbejde med evaluering af innovation.

Tilmeld dig det næste kompetenceforløb

Det siger tidligere deltagere

Hvorfor innovationskompetence?

Innovationsprojekter er komplekse. Vi kender ikke løsningen på forhånd, og udfordringen er sjældent klart defineret - måske er vigtige aktører ikke engang enige om, hvad udfordringen er. Herudover indebærer implementeringen innovationsprojekter ofte organisatoriske forandringsprocesser for at skabe værdi helt ude ved borgerne. Alt sammen forhold, der kræver et supplement til de gængse projektlederværktøjer for at lykkes.

I Aarhus Kommune har vi Aarhus Kompasset som afsæt for vores arbejde. Men at skrue op borgerens perspektiv og ned for systemets kræver, at vi tænker i nye baner og bruger nye metoder. Kompetenceforløbet i innovation giver dig et god afsæt for at gribe dine opgaver an på nye måder. 

Skal du klædes bedre på til at arbejde med innovationsprojekter i Aarhus Kommune? Så er vores kompetenceforløb helt sikkert noget for dig! 

Praktisk information

Modul 1:  Tirsdag den 3. og onsdag den 4. september 2024.

 

Modul 2:  Onsdag den 2. og torsdag den 3. oktober 2024.

 

Modul 3: Onsdag den 6. og torsdag den 7. november 2024.

 

Modul 4: Tirsdag den 3. og onsdag den 4. december 2024.

 

Præsentationsdag:  Torsdag den 16. januar 2025. 

Tirsdag d. 17. september 2024.

 

Tirsdag d. 22. oktober 2024.

 

Tirsdag d.19. november 2024.

 

Torsdag d. 9. januar 2025.

For at kunne deltage i kompetenceforløbet, kræver det at...

 

 • Du er ansat i Aarhus Kommune.
   
 • Du har interesse for eller erfaring med at arbejde med innovationsprojekter.
   
 • Du har projektledererfaring, dog intet krav om formel projektlederuddannelse.
   
 • Du deltager sammen med en kollega (eller max. to kolleger). I må gerne komme fra forskellige afdelinger.
   
 • I deltager med et fælles innovationsprojekt som case.
   
 • Din leder deltager i form af en times opstartsmøde med dig, samt på en afsluttende præsentationsdag. Herved får din leder blik og forståelse for læringsindholdet, så din leder kan understøtte implementeringen af de nye værktøjer, som du tilegner sig.
   
 • Det er obligatorisk at deltage i samtlige moduler. 

Det koster 8000 kr. pr deltager (kursusgebyret dækker forplejning, materialer og undervisning).

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kathrine!

HEADER STYLE
Sticky Menu
COLOR SKINS
COLOR SCHEMES